Na podstawie § 22 pkt 1  Statutu Stowarzyszenia Miłośników Kowar oraz przeprowadzonych w dniu 27. maja 2010 roku wyborów Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Miłośników Kowar wybiera Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 

  1. Gabriela Kolaszt                       - przewodniczący
  2. Jerzy Wroński                           – z-ca przewodniczącego
  3. Halina Młodkowska                      - sekretarz
  4. Ireneusz  Kwiatosz                         - skarbnik
  5. Eugeniusz Kaleta                             - członek

 

                      Skład  Komisji Rewizyjnej

               Regina Wrona                                                       -  Przewodniczący

              Barbara Sokołowska, Fryderyk Pacak        - członkowie