• -miasto, nr rej.: 822/J z 16.03.1984 oraz 365 z 25.11.1956 (brak dec. w KOBiDZ)
 • -kościół par. p.w. Imienia Marii, 2 poł. XV, poł. XVI, XVIII, nr rej.: 135 z 2.01.1950
 • - plebania, ul. 1 Maja 58, 1799, nr rej.: 1/1 z 26.06.1975 i 1316/J z 18.11.1997
 • - kaplica p.w. św. Anny, nr rej.: 1311/J z 17.09.1997
 • - ratusz, ul. 1 Maja 1a, 1789, XIX/XX, nr rej.: 9/A z 1.03.2000
 • - altana „Pawilon Oficerski”, ul. Borusiaka, k. XVIII, nr rej.: 880/J z 4.06.1986
 • - budynek mieszkalno-usługowy, ul. Jeleniogórska 10, XIX/XX, nr rej.: 1130/J z 19.03.1993
 • - dworek, ul. Jeleniogórska 12, XIX, nr rej.: 4/1 z 30.06.1975
 • - zespół szpitalny, ul. Jeleniogórska 14, 1907, nr rej.: 910/J z 30.03.1988:
   - budynek administracyjny
   - budynek mieszkalny
   - budynek mieszkalny „Szarotka”
   - budynek szpitalny
   - budynek warsztatowy i kotłownia
   - budynek magazynowy
   - budynek spacerowy, drewniany.
   - park
 • - dom, ul. Jeleniogórska 30, 4 ćw. XIX, nr rej.: 1219/J z 25.07.1995
 • - budynek mieszkalno-usługowy, ul. Kowalska 2/2, poł. XVIII-XX, nr rej.: 1141/J z 31.05.1993
 • - dom, ul. Łomnicka 19, 1788, XIX-XX, nr rej.: 1291/J z 10.04.1997
 • - dom, ul. 1 Maja 6, 2 poł. XVIII, XIX, XX, nr rej.: 856/J z 4.01.1985
 • - dom, ul. 1 Maja 7, 1900, nr rej.: 1296/J z 5.07.1996
 • - dom, ul. 1 Maja 8, ok. 1800, nr rej.: 1275/J z 24.10.1996
 • - dom, ul. 1 Maja 9, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 478/A/05 z 15.02.2005
 • - młyn z piekarnią, ob. dom mieszkalny, ul. 1 Maja 11, 1 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1258/J z 22.04.1996
 • - budynek mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 12/14, XVIII - XIX/XX, nr rej.: 1124/J z 4.01.1993
 • - dom, ul. 1 Maja 15, 1772, nr rej.: 479/A/05 z 15.02.2005
 • - dom, ul. 1 Maja 16, 3 ćw. XVIII, nr rej.: 1309/J z 14.07.1997
 • - dom, ul. 1 Maja 17, k. XVIII, nr rej.: 1040/J z 5.06.1990
 • - dom, ul. 1 Maja 18, 2 poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1165/J z 7.06.1994
 • - dom, ul. 1 Maja 19, 2 ćw. XVIII, nr rej.: 1062/J z 3.12.1990
 • - dom, ul. 1 Maja 20, poł. XVIII, XIX, nr rej.: 1116/J z 5.11.1992
 • - dom, ul. 1 Maja 21, 1800, nr rej.: 1323/J z 19.12.1997
 • - dom, ul. 1 Maja 23, XVIII - 1 poł. XIX, nr rej.: 1183/J z 22.12.1994
 • - dom, ul. 1 Maja 25, XVIII, 1 poł. XIX, nr rej.: 1193/J z 30.03.1995
 • - dom, ul. 1 Maja 28, XVII, XIX, nr rej.: 3/A/99 z 22.10.1999
 • - dom, ul. 1 Maja 34, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1079/J z 31.07.1991
 • - dom, ul. 1 Maja 35, XVIII, XIX/XX, nr rej.: 1335/J z 8.05.1998
 • - dom, ul. 1 Maja 37, 1800, nr rej.: 1322/J z 19.12.1997
 • - dom, ul. 1 Maja 38, XVIII, k. XIX, nr rej.: 1251/J z 18.01.1996
 • - dom, ul. 1 Maja 40a, XVII-XIX, nr rej.: 813/J z 8.03.1984
 • - dom, ul. 1 Maja 44, pocz. XIX, nr rej.: 1063/J z 4.12.1990
 • - dom, ul. 1 Maja 48, 1800, k. XIX, nr rej.: 1289/J z 7.04.1997
 • - dom mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 50, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1126/J z 4.01.1993
 • - dom mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 53, po 1880, nr rej.: 1125/J z 7.01.1993
 • - dom, ul. 1 Maja 54, poł. XVIII, XX, nr rej.: 1064/J z 4.12.1990
 • - dom, ul. 1 Maja 70, XVIII-XIX, nr rej.: 1202/J z 1.06.1995
 • - oficyna, ul. 1 Maja 70a, nr rej.: 1241/J z 28.11.1995
 • - willa, ob. szkoła, ul. 1 Maja 72, poł. XIX, nr rej.: 1336/J z 19.05.1998
 • - dom, ul. 1 Maja 77, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1341/J z 27.07.1998
 • - dom, ul. 1 Maja 82, XVIII - 2 poł. XIX, nr rej.: 1137/J z 11.05.1993
 • - dom, ul. 1 Maja 96, k. XVIII, nr rej.: 1252/J z 30.01.1996
 • - dom, ul. 1 Maja 40a, XVII-XIX, nr rej.: 813/J z 8.03.1984
 • - dom, ul. 1 Maja 44, pocz. XIX, nr rej.: 1063/J z 4.12.1990
 • - dom, ul. 1 Maja 48, 1800, k. XIX, nr rej.: 1289/J z 7.04.1997
 • - dom mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 50, k. XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: 1126/J z 4.01.1993
 • - dom mieszkalno-usługowy, ul. 1 Maja 53, po 1880, nr rej.: 1125/J z 7.01.1993
 • - dom, ul. 1 Maja 54, poł. XVIII, XX, nr rej.: 1064/J z 4.12.1990
 • - dom, ul. 1 Maja 70, XVIII-XIX, nr rej.: 1202/J z 1.06.1995
 • - oficyna, ul. 1 Maja 70a, nr rej.: 1241/J z 28.11.1995
 • - willa, ob. szkoła, ul. 1 Maja 72, poł. XIX, nr rej.: 1336/J z 19.05.1998
 • - dom, ul. 1 Maja 77, 2 poł. XVIII, nr rej.: 1341/J z 27.07.1998
 • - dom, ul. 1 Maja 82, XVIII - 2 poł. XIX, nr rej.: 1137/J z 11.05.1993
 • - dom, ul. 1 Maja 96, k. XVIII, nr rej.: 1252/J z 30.01.1996
 • - pałac, ul. Ogrodowa 21, XVIII-XIX, nr rej.: 516/J z 6.03.1978
 • - dom, ul. Ogrodowa 30, 1748, nr rej.: 500/J z 26.11.1977
 • - dom, ul. Ogrodowa 49, k. XVIII, nr rej.: 517/J z 2.03.1978
 • - dom, ul. Pocztowa 1, XVIII, XX, nr rej.: 1131/J z 25.03.1993
 • - gospoda i hotel, ob. dom mieszkalny, ul. Pocztowa 5, 4 ćw. XVIII, nr rej.: 1304/J z 30.05.1997
 • - dom, ul. Pocztowa 12, k. XIX, nr rej.: 1138/J z 12.05.1993
 • - willa, ul. Sanatoryjna 1, 1870 - 90, nr rej.: 415/1-2/A/04 z 22.10.2004
 • - park, j.w.
 • - 2 domy (połączone łącznikiem), ul. Sanatoryjna 9, 9a, 1900-1904, nr rej.: 1168/J z 15.06.1994
 • - dom, ul. Sanatoryjna 13, 1910-1917, nr rej.: 1148/J z 7.08.1993
 • - zespół sanatorium „Bukowiec”, ul. Sanatoryjna 15, 27, 1902-04, 1920, nr rej.: 1051/J z 14.09.1990:
 • - sanatorium „Wysoka Łąka”
 • - sanatorium „Bukowiec”
   - park
 • - willa, ul. Sanatoryjna 17, 1902, nr rej.: A/821 z 12.07.2006
 • - willa, ul. Sanatoryjna 19, 1902, nr rej.: 1319/J z 28.11.1997
 • - szkoła podstawowa nr 1, nr rej.: 1073/J z 10.05.1991:
 • - budynek, ul. Staszica, 1778, XIX/XX
 • - budynek, ul. Jagiellońska (d. ul. Waryńskiego), 1794
 • - plebania ewangelicka, ob. dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 2, 1753, nr rej.: 1265/J z 3.06.1996
 • - pałac, ob. dom mieszkalny, ul. Waryńskiego 40, 2 poł. XVIII, XIX/XX, nr rej.: 1155/J z 18.02.1994
 • - karczma, ob. dom mieszkalny, ul. Wiejska 1, mur.-drewn., k. XIX, nr rej.: 1145/J z 29.06.1993
 • - dom, ul. Wojska Polskiego 2, k. XIX, nr rej.: 1346/J z 5.10.1998
 • - wodociągowa wieŜa ciśnień (kolejowa), ul. Borusiaka, 1905, nr rej.: 1287/J z 7.03.1997
 • - zespół pałacowy, ul. Jeleniogórska 38, pocz. XIX:
   - pałac, nr rej.: 652/J z 7.08.1980
   - park, nr rej.: 537/J z 6.07.1979
   - sztuczna grota, nr rej.: j.w.
 • - zespół pałacowy "Nowy Dwór", ob. dom wypoczynkowy :
   - pałac, XVI, 1861, 1913, nr rej.: 256 z 23.05.1951
   -park, 2 poł. XIX, nr rej.: 505/J z 7.12.1977