23 lutego 2018 r.
       Gościliśmy Pana Bogusława Dąbrowskiego, autora książki o Zakładach Przemysłowych R-1.
Wśród uczestników spotkania byli także byli pracownicy, a także ich dzieci.