7 GRUDNIA 2017 r.
                 W siedzibie SMK odbył się wernisaż wystawy
             pt. „Historia kolejnictwa pod Śnieżką (linia 308)”
  W dawne czasy wprowadziła nas bardzo ciekawa prezentacja przygotowana przez Grzegorza Schmidta. Następnie po kupieniu biletu u konduktora można było zwiedzić wystawę . Prócz starych zdjęć i zebranych pamiątek można było podziwiać obrazy Stanisława Kanonowicza oraz drzeworyt Henryka Palmerskiego oczywiście o tematyce kolejowej.
Jeśli ktoś chciałby zobaczyć zebrane przez nas zdjęcia i różne pamiątki ma jeszcze taką możliwość. Wystawa czynna jest do końca lutego 2018 r.
Nasz Dom Tradycji czynny jest we wtorki, czwartki i soboty od godz.11.00 do 15.00