27 września 2017    Widok ogólny Karkonoszy od strony północnej wykonał niemiecki rytownik Friedrich August Tittel /około 1810r./, po tym, jak osiadł w Kowarach, otwierając tam własny warsztat rytowniczy i wydawnictwo…. tak zaczyna się książka pana Petera Bergmana.

Dzięki współpracy z naszym Domem Kultury 27 września o godz.18,00 odbyła się promocja książki Czecha Petera Bergmanna pt. ”Karkonosze na dawnych rycinach i litografiach” Książka ta napisana jest w trzech językach- czeskim, polskim i niemieckim.

Autor ciekawie opowiadał o tym jak powstawała jego książka, o twórcach rycin i litografii, pokazywał także w prezentacji litografie, których niestety nie ma w jego książce. (oczywiście był tłumacz języka czeskiego)

Czy wiecie, że August Tittel był 30 razy na Śnieżce? Książkę można zobaczyć w naszym stowarzyszeniu, zapraszamy