27 listopada 2015  w siedzibie SMK odbył się wieczorek poetycko- muzyczny pt „ Nie igra się z miłością”. Swoje wiersze czytała Magdalena Świderska- Majstrenko, a krótkie utwory muzyczne  na flecie grał Edward Sytianko. Tytuł pochodzi od partytury do sztuki Alfreda de Musset'a o tym samym tytule. Partyturę  napisał nie kto inny jak sam Witold Lutosławski. Jest to oczywiście partytura na flet. Oryginalna zapisana została na  czterech pożółkłych już stronach papieru nutowego.

 

Na ostatniej z nich Lutosławski podsumował czas utworu, a nawet wyliczył wartość swojego dzieła, zapewne wg stawki ustalonej z zamawiającym utwór. Za jeden takt stawka jest określona na 4,75 zł, a minuta na 190 zł. Taktów jest 160, a minut sześć. Łączne rachunek opiewa na kwotę 1900 zł. 

 . Utwór do sztuki Alfreda de Musset'a: "Nie igra się z miłością" na flet solo powstał w 1959 roku na zamówienie ówczesnego dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu Tadeusza Byrskiego. Premiera spektaklu odbyła się w tym samym roku, 3 września.

Przez lata ten jedyny dotychczas rozpoznany utwór Lutosławskiego na flet solo, był w archiwach państwa Byrskich. W latach 1963-66 dyrektorem gorzowskiego Teatru im. Juliusza Osterwy była Irena Byrska, a dramaturgami w tym okresie byli m.in.: i Zdzisław Najder.

Od 2006 roku rękopis partytury znajduje się w zbiorach biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie

Foto: Anna Burdach i Krzysztof Lewkowicz