22.05.2015 odbył się w siedzibie SMK koncert  majowy

Wykonawcami byli: Pan Artur Rulewski  nauczyciel i uczennice Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im S. Moniuszki w Jeleniej Górze