Powstanie zamku w Karpnikach wiązane jest z fundacją księcia Bolesława IV lub Henryka Brodatego. Następnie jako właściciel Karpnik wymieniana jest w dokumentach rodzina Nebelschützów, która sprzedała wieś w 1389 roku Titze Schindzowi. W latach 1426-1427 zamek został zniszczony przez husytów. Jeszcze w XV wieku wzniesiono nowy obiekt warowny. Następnie jako właściciel wzmiankowany jest Cunz Bieler von Reichenbach. Kilkadziesiąt lat później majątek przechodzi na starostę Caspra Schoffa. To jemu przypisuje się przebudowę wcześniejszej kaszteli obronnej na renesansowy dwór.

Budowę ukończono w 1603 r. Przez około 100 lat Karpniki pozostawały w rękach rodziny Schaffgotschów. W połowie XVIII wieku barokową przebudowę zlecił Friedrich von Schaffgotsch. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej Lukretia von Kanitz sprzedała zamek swemu bratankowi Friedrichowi von Winterfeld, w którego rodzinie pozostał do 1679 r. W następnych latach majątek zmieniał właścicieli bardzo często. W 1822 r. nabył go ówczesny gubernator Nadrenii książę Wilhelm Pruski, młodszy brat króla Fryderyka Wilhelma III, który urządził tu swoją letnią rezydencję. Następna przebudowa pałacu przeprowadzona została w pierwszej połowie XIX w. Prace budowlane zakończone zostały w 1846 roku. Pałac otrzymał wówczas neogotycki wystrój architektoniczny i romantyczno-obronny charakter. Powstał wokół pałacu park przypisywany ogrodnikowi Waltherowi z Bukowca, który pod kierunkiem hrabiny Reden oraz księżnej Marianny przekształcił założenie w Karpnikach w park krajobrazowy. Plany dawnych budowli ogrodowych można z dużym prawdopodobieństwem przypisać Friedrichowi Schinklowi. Pałac w Karpnikach był często odwiedzany przez cesarza Wilhelma, zwłaszcza w jego młodzieńczych latach. Bywał tu także kilkakrotnie car rosyjski Mikołaj I. Po śmierci księcia Wilhelma Pruskiego pałac wraz z dobrami przeszedł w posiadanie jego córki ks. Elżbiety, żony księcia Carola von Hessen, która pozostawiła Karpniki swoim trzem synom. Wnuk najstarszego z nich, ks. Ernst Ludwig, zakupił od swoich stryjów pozostałe części majątku i został właścicielem całości. W rękach książąt Hessen-Darmstadt zamek pozostał do 1945 roku. Po II wojnie światowej w pałacu mieściła się do 1950 r. Wyższa Szkoła Ludowa. Następnie pałac często zmieniał właścicieli. Obecnie jest własnością spółki.

Tyle o tym zamku możemy przeczytać w Wikipedii. Członkowie SMK odwiedzili dzisiaj (8.10.2014) zamek w Karpnikach. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem jak można odnowić obiekt historyczny zachowując jego klimat. Dla porównania zdjęcie z naszej wycieczki 2009 roku, a obecnie. Szacunek dla właścicieli.

G. KOLASZT