5 i 7 grudnia 2018 r.

Obchodziliśmy jak co roku „Barbórkę”. Piątego w siedzibie SMK, a siódmego razem z mieszkańcami Kowar