9 listopada 2018 r.

odbył się w siedzibie SMK wernisaż wystawy Stanisława Kanonowicza pt. " Karkonosze i nie tylko". wystawę można zobaczyć do końca roku 2018. Stasiu jest także Honorowym Członkiem SMK. Tego dnia obchodził swoje 80 urodziny. Jego wystawa to 80 obrazów na 80 urodziny . teraz może trochę o samym artyście.

STANISŁAW KANONOWICZ urodził się w roku 1938 w niewielkim miasteczku Różana w województwie poleskim (obecnie Białoruś). Tu spędził pierwsze lata dzieciństwa do 1945 r., kiedy to rodzice postawieni przed trudnym wyborem postanowili opuścić rodzinne miasto. Już w sierpniu tego roku jako repatrianci osiedlili się z całą rodziną w Żmigrodzie koło Wrocławia. Tu Stanisław ukończył szkołę podstawową, a następnie podjął naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. W roku 1956, po ukończeniu liceum rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim we Wrocławiu na kierunku filologia polska.

Po ukończeniu Studium w roku 1958 podjął pracę w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jeleniej Górze jako nauczyciel języka polskiego. Pracował tu do roku 1968. Następnie przez 3 lata był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Bierutowicach (obecnie Karpacz Górny), a przez kolejne 3 lata - dyrektorem tej szkoły. Po likwidacji szkoły w roku 1974 został nauczycielem Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. W kolejnych latach pracował krótko w liceum dziennym, następnie jako referent ds. kadrowych w Inspektoracie Oświaty w Kowarach, po czym wrócił do ZSO pracując przede wszystkim w Szkole Podstawowej Nr 4. W trakcie pracy w ukończył zaocznie studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale filologii polskiej. W 1988 r. przeszedł na emeryturę, ale pracował nadal w niepełnym wymiarze godzin jeszcze wiele lat. Obok języka polskiego, uczył też plastyki i prowadził kółko plastyczne. Młodzież bardzo chętnie korzystała z tych zajęć, co dawało mu wiele satysfakcji. Sam też rysował i malował w każdej wolnej chwili, ale dopiero na emeryturze mógł poświęcić więcej czasu swemu ulubionemu hobby. Malował dla przyjemności i dla przyjaciół, toteż tylko niewielu znało jego rysunki i akwarele. Pierwsza wystawa jego prac miała miejsce w 1991 r. w Miejskim Domu Kultury w Kowarach. Poza tym prezentował wybrane prace na plenerach organizowanych przez SMK oraz na zbiorowych wystawach w Austrii i Niemczech w ramach współpracy Kowar z zaprzyjaźnionymi miastami. Kolejna wystawa miała miejsce w roku 2008 w siedzibie Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Jej tematem były przede wszystkim Kowary i otaczająca miasto przyroda. Tematyka jego prac jest dość różnorodna, ale najczęściej maluje portrety najbliższych i przyjaciół, martwe natury, pejzaże i ciekawsze zabytki tych miejscowości, w których przebywał.Najbliższą mu techniką malarską jest akwarela. Rzadziej maluje obrazy olejne, a wynika to z prostej przyczyny, że nie posiada pracowni. Nie obce są mu też pastel i tempera, ale stosuje te techniki rzadko. Częściej, ze względów praktycznych, sięga po stosunkowo niedawno wprowadzoną nową technikę - akryl. Stanisław Kanonowicz traktuje swoje hobby, jakim jest malarstwo, jako najpożyteczniejszą i najmilszą formę spędzania wolnego czasu, a każdy sukces i wyrazy uznania przyjmuje z wielką satysfakcją i zadowoleniem.