Na początku października 2018 r. SMK otrzymało w darze obraz przestawiający nasze miasto. podarowany został przez Fritza Sachse urodzonego w Wojkowie i mieszkającego do 1946 r. w Kowarach. Przed śmiercią zobowiązał swoją córkę Petrę by podarowała ten obraz Domowi Tradycji w Kowarach. Na zdjęciach Pan Fritz w 2010 r. z wizytą w Kowarach oraz Pani Petra z rodziną w dniu ofiarowania obrazu