11 PAŹDZIERNIKA 2018 r. na uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kowarach trzech mieszkańców naszego miasta: pani Gabriela Kolaszt oraz panowie Bernard Utrata i Ludwik Szulia otrzymali zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Miasta Kowary :)

Wiemy, że cała trójka Honorowych Obywateli Miasta Kowary jest Wam pewnie dobrze znana, ale tym którzy z jakiś powodów nie mieli okazji z nowymi „zasłużonymi” się zetknąć napiszemy o nich kilka słów...

Pani Gabriela Kolaszt jest od wielu lat Przewodniczącą Stowarzyszenia Miłośników Kowar. Działa społecznie i wraz z innymi członkami SMK poświęca swój prywatny czas dla lokalnej społeczności. Prężnie działające kowarskie Stowarzyszenie obchodzi w tym roku okrągły jubileusz 25-lecia swojej działalności, a członkowie tej organizacji prowadzą małe muzeum i galerię w jednym, czyli popularny Dom Tradycji Miasta Kowary. Tam też na tzw. "dyżurach" panią Gabrysię spotkać najłatwiej...

Pan Bernard Utrata, czyli popularny nasz Pan Benek, to społecznik i miłośnik regionu.Od roku 2014 pan Bernard niemal codziennie, jako wolontariusz, opiekuje się wystawami i historycznymi eksponatami w miejskich Salach Tradycji. Chętnie dzieli się tam swoją ogromna wiedzą z odwiedzającymi to miejsce gośćmi oraz oprowadza liczne grupy zorganizowane nie pobierając za to żadnej opłaty. W wolnych chwilach nasz wolontariusz pisze przewodnik po Kowarach i regionie oraz uzupełnia kalendarium historyczne naszego miasta...

Pan Ludwik Szulia to założyciel i wieloletni dyrektor Kowarskiej Orkiestry Rozrywkowej. Przez ten znany w naszym mieście zespół przez ostatnich 30 lat przewinęło się już zapewne grubo ponad setka muzyków. Pan Ludwik zawsze był dla wszystkich cierpliwym nauczycielem, a jego aranżacje znanych rozrywkowych standardów sprawiają, że naszej Orkiestry zawsze słucha się z przyjemnością...

Wszystkim Honorowym Obywatelom Miasta Kowary gratulujemy i liczymy na ich dalszą bezinteresowną działalność dla Miasta i jego mieszkańców.

Na koniec wczorajszej uroczystości dodatkowo władze miasta w tym dniu podziękowały panu Czesławowi Mikickiemu za wieloletnie pełnienie funkcji Sekretarza Miasta.